KOVOR s.r.o.
Šulekovská 1581/17
926 01 Sereď
031/7893615

Konatelia:
Javor Roman
tel. č. 0914198148

Bc. Javorová Gabriela
tel. č. 0905330493

www.kovor.sk
kovor@kovor.sk
zahradnekrby@stonline.sk

Ubytovňa KOVOR
Šulekovská 1581
Sereď
Kontakt: 0905330493
031/7893615